Termeni și Condiții

Bine ați venit pe edtechromania.ro. Dacă continuați să accesați și să utilizați acest site, sunteți de acord să respectați și să fiți supuși următorilor termeni și condiții de utilizare, care sunt un contract legal obligatoriu între dvs. și Apollo Edtech, care împreună cu politica noastră de confidențialitate guvernează relația Apollo Edtech cu dvs. în relație cu acest site web. Dacă nu sunteți de acord cu nicio parte a termenilor și condițiilor, nu folosiți site-ul nostru web.

Cu excepția cazului în care nu se prevede altfel, toate drepturile de proprietate intelectuală de pe site-ul și materialele de pe site-ul web sunt deținute de Apollo Edtech și sunt protejate de legile privind proprietatea intelectuală și protecția drepturilor de autor. Acest material include, dar nu se limitează la sigla, designul, aspectul, aspect și grafică, alte informații, date, text, mesaje, software, sunet, muzică, video, fotografii, grafică, imagini și etichete („Conținut”). Conținutul este protejat de proprietățile intelectuale aplicabile și de alte legi, inclusiv legile privind brevetele, mărcile și drepturile de autor. Tot conținutul și toată proprietatea intelectuală din conținut aparține și este proprietatea Apollo Edtech sau a licențiaților (dacă există).

Logo-ul Edtech România este proprietatea S.C. Apollo Edtech SRL Aspectul, trăsăturile. schema de culori și designul site-ului edtechromania.ro este proprietate comercială protejată. Nu primiți niciun drept sau licență pentru a le utiliza, cu excepția cazului în care Apollo Edtech vă acordă permisiunea direct sau prin intermediul partenerilor. Orice utilizare ne-autorizată a conținutului sau a oricăror servicii poate încălca legile privind brevetele, drepturilor de autor, mărcilor comerciale și ale altor legi. Sunteți de acord să cooperați cu Apollo Edtech pentru a preveni orice copiere neautorizată a Serviciilor sau Conținutului

Site-ul edtechromania.ro se adresează personelor care au împlinit 18 ani, și fac parte din sistemul de învățământ public sau privat din postura de studenți, cadre didactice, angajați, clienți sau potențiali clienți, consumatori sau potențiali consumatori, abonați.
Informațiile prezentate pe site-ul edtechromania.ro au caracter informativ. Încercăm să actualizăm periodic informațiile afișate pe site-ul edtechromania.ro însă nu ne asumărm nici o responsabilitate privind conținutul, calitatea acestuia, sau a oricăror situații sau consecințe care rezultă din utilizarea site-ului edtechromania.ro. Astfel nu garantăm veridicitatea sau exactitatea acestora; nici nu ne angajăm să ne asigurăm că site-ul web rămâne disponibil sau că materialele de pe site sunt păstrate la zi.

Nu aveți dreptul să:

(a) republicați material de pe acest site
(b) vindeți, închiriați sau sub-licențiați materiale de pe site
(c) reproduceți, recreați, copiați sau în orice alt mod să exploatați materiale de pe acest site cu un scop comercial, cu excepția situației în care Apollo Edtech a specificat acest lucru în scris
(d) Redistribuiți materialul de pe acest site web, cu excepția conținutului specific și în mod expres pus la dispoziție pentru redistribuire (cum ar fi buletinul nostru de e-mail, broșuri, comunicate de presă sau studii de caz).
(e) Utilizați site-ul în orice mod care ar putea deteriora, dezactiva, supraîncărca sau impara accesul către materialele site-ului edtechromania.ro

Puteți vizualiza, descărca doar în scopuri de memorie în cache și puteți tipări pagini de pe site-ul edtechromania.ro pentru uz personal sub rezerva restricțiilor de mai sus

Notificare privind drepturile de autor

În temeiul încălcării legilor dreptului de autor al României, în temeiul legii drepturilor de autor din România, orice notificare trebuie trimisă la contact[@]simbound[,]com. CERERILE IRELEVANTE NU VOR PRIMI RĂSPUNS.
Dacă considerați că orice material accesibil pe edtechromania.ro încalcă drepturile voastre de autor, puteți solicita eliminarea acelor materiale (sau accesul la acestea) contactând agentul nostru de copyright și furnizând următoarele informații:
1. Identificarea operei protejate de dreptul de autor care o considerați că a fost încălcată. Vă rugăm să descrieți lucrarea și, dacă este posibil, includeți o copie sau locația (de exemplu, URL) a unei versiuni autorizate a lucrării.
2. Identificarea materialului pe care considerați că îl încalcă și amplasarea acestuia. Vă rugăm să descrieți materialul și să ne furnizați adresa URL sau orice alte informații relevante care să ne permită localizarea materialului.
3. Numele, adresa, numărul de telefon și (dacă este disponibil) adresa de e-mail a entității care deține materialul supus drepturilor de autor.
4. O declarație conform căreia susțineți de bună credință că utilizatorul materialelor nu este autorizat de proprietarul dreptului de autor, agentul său sau de lege.
5. O declarație conform căreia informațiile pe care le-ați furnizat sunt corecte și care indică faptul că „sub pedeapsa de sperjur”, sunteți proprietarul drepturilor de autor sau sunteți autorizat să acționeze în numele proprietarului dreptului de autor.
6. Semnătura sau echivalentul electronic al titularului dreptului de autor sau al reprezentantului autorizat.

În efortul de a proteja drepturile proprietarilor de drepturi de autor, menținem o politică de reziliere, în circumstanțe adecvate, a abonaților și deținătorilor de cont edtechromania.ro care sunt încălcători repetitivi ai acestor termeni și condiții.
Calitatea de membru sau de utilizator al site-lui este nulă atunci când este interzisă prin acești termeni și condiții. Folosind și / sau vizualizând acest site, reprezentați și garantați că aveți dreptul, autoritatea și capacitatea de a accepta și respecta acești Termeni și condiții și că nu aveți dreptul de a utiliza serviciile.
Simbound poate, la discreția sa, șterge toate datele, imaginile, conținutul și informațiile dvs. la sfârșitul cursului sau după o perioadă lungă de inactivitate de la utilizator.
Acești termeni și condiții vor fi guvernate și interpretate în conformitate cu legislația din România, iar orice litigii referitoare la acești termeni și condiții vor fi supuse jurisdicției exclusive a instanțelor din România. Ne rezervăm dreptul în orice moment să dezvăluim orice informații necesare pentru a satisface orice lege, reglementare, proces legal sau cerere guvernamentală.
Înțelegeți și sunteți de acord că limitarea de răspundere menționată anterior este o alocare de risc convenită și o parte esențială a acestui acord. Înțelegeți și sunteți de acord că în absența acordului dvs. cu privire la această limitare a răspunderii, Apollo Edtech nu vă va furniza serviciile asociate site-ului edtechromania.ro

Întreg acord

Acești termeni și condiții, împreună cu politica noastră de protecție a datelor, constituie întregul acord dintre dvs. și noi în legătură cu utilizarea site-ului nostru și înlocuiesc toate acordurile anterioare cu privire la utilizarea acestui site.

Comunicări

Părțile sunt de acord ca orice notificare privind o dispută sau alte comunicări adresate nouă vor fi trimise prin poștă certificată sau înregistrată, cu o confirmare a primirii solicitată la adresa de contact prevăzută pe pagina de contact a site-ului web și se va fi considerată a fiind livrată de la data semnării. a chitanței de confirmare a livrării sau a primei date a refuzului de a semna pentru primire.

Acasă